programy na zamówienie kontra aplikacje "z półki"start

o mnie

jak zamawiać

najczę¶ciej zadawane pytania

nasze projekty

szybki kontakt

znalezione w seci

Pomimo że rynku jest s± tysi±ce gotowych aplikacji,  to jednak jeżeli  mamy nietypowe potrzeby, gdy najważniejsze jest to by oprogramowanie doskonale wpisywało się w działalno¶ść firmy może się okazać, że dostępne na rynku programy nie s± rozwi±zaniem idealnym ...

W takiej sytuacji należy rozważyć możliwoś¶ć napisania programu od podstaw tak, by zaspokajał wszelkie nasze potrzeby i  wymagania, by robił to w dokładnie taki sposób, jak tego oczekujemy. 

Wtedy okazuje się, że program na zamówienie jest najlepszym rozwi±zaniem, gdyż zamawiaj±c go, sami okreś¶lamy jaki ma być, mamy wpływ na każdy najdrobniejszy detal i współtworzymy jego funkcjonalnoś¶ć. 


Programy tworzone na zamówienie s± dokładnie dostosowane do potrzeb konkretnego klienta. Zawieraj± tylko te elementy i funkcje, których  wymaga zleceniodawca, ale jednocze¶śnie s± tak skonstruowane, aby mogły współdziałać z innymi programami, systemami informatycznymi i urz±dzeniami w danej firmie.

Dzięki takiej konstrukcji, oprogramowanie na zamówienie ma bardzo ważn± zaletę, która wyróżnia  je spoś¶ród innych, ogólnodostępnych na rynku, gotowych aplikacji, a mianowicie s± bardziej przejrzyste i łatwiejsze do opanowania przez obsługuj±ce je osoby. Szczególnie dobrze spełniaj± swoj± rolę w małych i średnich przedsiębiorstwach, gdzie najczęściej jest kilku pracowników do obsługi „wszystkiego”, gdzie nie s± zatrudnieni informatycy, którzy w każdej chwili mogliby pomóc rozwi±zać problem z obsług± programu. W takich firmach pracownik potrzebuje programu prostego, intuicyjnego, z tak± iloś¶ci± funkcji, jaka mu będzie przydatna na co dzień w pracy, a nie takiego, przy którym będzie tracił kilka godzin na szukaniu w „Pomocy” zasady działania danej opcji. 

Oczywi¶ście zlecenie wykonania programu na zamówienie przez konkretn± firmę, nie wi±że się w żadnym wypadku z ograniczaniem jej rozwoju w jakimkolwiek kierunku. Myś¶lenie przez przedsiębiorcę, że zamówiłem sobie program, który jakiś czas temu wydawał mi się idealny, ale  teraz trochę bym go zmienił, tylko czy jest sens znowu wydawać pieni±dze na to samo? - Nic bardziej mylnego. Nasze programy s± tak tworzone, aby w każdej chwili, gdy tylko klient sobie zażyczy, można je było rozwin±ć, przerobić do bież±cych potrzeb, dopasować do aktualnej struktury firmy, itp. Bardzo często takie przeróbki, to tylko tzw. „drobne zmiany kosmetyczne”, które wcale też tak wiele nie kosztuj±. 

I to również wyróżnia je od sklepowych programów komercyjnych. Kupuj±c gotow± aplikację, najczęściej kupujemy w ciemno. Instalujemy w firmie i okazuje się, że wła¶ściwie to nie dokładnie o to nam chodziło. I co teraz? Idziemy po następn±?...