programy na zlecenie

pisanie programów na zamówienie

aplikacje dedykowaneProgram do obsługi zamówień i zapytań klientów

napisany na zlecenie firmy PPHU Delta program do obsługi zamówień i zapytań klientów powstał jako część ciągle rozwijanego systemu zarządzania produkcją. Program prowadzi każde wykonywane w firmie zamówienie od etapu zapytania o ofertę, poprzez wycenę, przekształcenie w zamówienie skierowanie na plan produkcji oraz, ostatecznie przekazanie do załadunku. Pracownicy firmy odnotowują w nim wszelkie zdarzenia związane z obsługą zamówienia – od wpłaty zaliczki, poprzez fakt zamówienia profili, szyb etc. Program generuje cały szereg dokumentów i zestawień potrzebnych w przedsiębiorstwie, funkcjonuje też system powiadomień i wiadomości automatycznych minimalizujących wkład pracy ludzkiej w biurokratyczną obsługę zlecenia ... 
 

obsługa zapytań

proces obsługi zamówienia rozpoczyna się od rejestracji zapytania ofertowego, gdy zapytanie jest już zarejestrowane można (choć nie jest to wymagane) wprowadzić do programu szczegółowe informacje na temat zamawianych okien, wykonać wycenę i ewentualne korekty tej wyceny oraz, finalnie, przekształcić je w zamówienie. Zarejestrowane zapytania i zamówienia prezentowane są na oddzielnych kartach, szczegółowy system filtracji danych umożliwia bardzo precyzyjny wybór zamówień/zapytań które chcemy oglądać w zależności od daty, statusu, klienta, etapu pracy zamawianych okien etc. etc ...
program na zlecenie, obsługa zamówień

plany produkcji i transportu

zarejestrowane zamówienia po odnotowaniu wpłaty zaliczki kierowane są na plan produkcji a następnie po ich zrealizowaniu na plan transportu. Wszystkie te zdarzenia powodują wygenerowanie wiadomości e'mail wysyłanych automatycznie do klienta, w których informujemy o aktualnym stanie zamówienia, dacie produkcji czy wysyłki zamówionych okien. Treść wiadomości automatycznych ustalana jest w trakcie parametryzacji programu, może zawierać dowolne informacje zapisane w zleceniu i można ją dowolnie modyfikować. Program obsługuje dowolną ilość wiadomości automatycznych w dowolnych językach, odpowiednia wersja jest wybierana w zależności od obsługiwanego zdażenia, stanu zamówienia i siedziby klienta..
program na zlecenie

dokumenty i zestawienia

program generuje cały szereg zestawień oferując przy tym wszystkie filtrowania, których możemy używać na ekranie oraz dokumentów opisujących zatwierdzone plany produkcji i transportu, zrzut ekranu prezentowany obok przedstawia wydruk zlecenia załadunku na podstawie którego kierowca pobiera z magazynu gotowe okna w celu rozwiezienia ich do klientów
program na zlecenie
powrót do listy programów