programy na zlecenie

pisanie programów na zamówienie

aplikacje dedykowaneprogram CNC do obsługi przemysłowej wyrzynarki pianki poliestrowej

pozwala na wycinanie dowolnych kształtów sterując narzędziem tnącym w 3 wymiarach, importuje dane z plików w formacie PLT/HGPL jak również G-code, umożliwia ich edycję,  steruje maszyną kontrolując również kąt nachylenia noża tnącego, pozwala na zatrzymanie maszyny w dowolnym momencie, ręcznie jak również za pomocą 4 sygnałów alarmowych (czujników), dowolne zmiany parametrów pracy oraz przeprowadzenie symulacji, która sprawdza czy tory cięcia maszyny nie przecinają się - screen przedstawia program w trakcie wykonywania skryptu do wycinania orzełka z bloku pianki poliestrowej.. 
 

Pierwsza wersja programu

pochodzi jeszcze z przełomu wieków i wykonana była w środowisku Borland C++ builder 6.0, program sterował silnikami krokowymi wyrzynarki bezpośrednio, podając impulsy sterujące dla nich przez port LPT, rozwiązanie proste i eleganckie - jak się z czasem okazało miało tylko jedną wadę: coraz mniej laptopów wyposażonych było w port LPT a wszelkie próby ominięcia tego problemu z zastosowaniem różnorakich przejściówek USB - LPT nie powiodły się z powodu drastycznie słabej jakości generowanego przez nie sygnału ...
program na zlecenie

Kontroler oparty na procesorze pic18f4550.

Nowa wersja programu wykonana została już w technologi .net, w języku C#, podstawową różnicą był jednak sposób w jaki program steruje silnikami krokowymi urządzenia – ponieważ zabrakło portów LPT producent wyrzynarki zdecydował się na wykonacie kontrolera opartego na procesorze pic18f4550 który przejął na siebie sterownie silnikami krokowymi. Program działający na komputerze PC importuje jedynie dane z plików w formacie G-code, PLT lub HGPL i umożliwia ich modyfikacje następnie wysyła do kontrolera dane w postaci kolejnych kroków G-code do wykonania – to napisany w języku C, program kontrolera oblicza ilość kroków (wzdłuż obu osi) jakie należy wykonać by zrealizować to przemieszczenie, oraz kąt pod jakim powinien być ustawiony nóż tnący a następnie steruje silnikami krokowymi wyrzynarki. Główną zaletą tego rozwiązania jest możliwość współpracy wyrzynarki z każdym komputerem wyposażonym w interfejs USB, dodatkowo sterować może nią każdy program który potrafi przesłać tekstowo poszczególne linie pliku G-code przez prot USB.
program na zlecenie, CNC
powrót do listy programów