programy na zamówienie

pisanie programów na zlecenie

aplikacje dedykowaneProgramy na zlecenie

Mimo stworzenia kilku tysięcy mniejszych i większych programów mamy olbrzymi problem gdy chcemy pochwalić się naszymi dokonaniami, z przyczyn oczywistych nie możemy pokazać napisanych przez nas programów na zaliczenie, firmy których jesteśmy podwykonawcami też najczęściej życzą by ten fakt pozostał tajemnicą. Dlatego możemy zaprezentować Państwu tylko kilka projektów, w przypadku których uzyskaliśmy na to wyraźną zgodę naszych klientów.

program wspomagający projektowanie

kolejny program typu CAD, zamówienie tej samej firmy, w programie zastosowana zupełnie odmienną koncepcję tworzenia rysunków ściśle dostosowaną do przejętej w firmie DPS metodologi wykonywania pomiarów, wywodzącej się z triangulacji. Tworząc projekt rozpoczynamy od pomiaru odległości między dowolnymi 3 wierzchołkami sufitu, laserowy czytnik odległości przesyła te dane bezpośrednio do programu tworząc pierwszy trójkąt, teraz do jednego z jego boków doklejamy kolejny wykonując pomiary następnego wierzchołka. Powtarzając ww czynności przenosimy do programu obraz sufitu ograniczając możliwość pomyłek do absolutnego minimum.
program na zlecenie, CAD

klasyczny program magazynowo - fakturujący

pozwala na prowadzenie ewidencji magazynowej towarów i usług, gromadzi dane kontrahentów, oprócz faktur pozwala na drukowanie kilku podstawowych zestawień dotyczących obrotu magazynowego, wuzetek itp. Wydruki są generowane na poststawie edotywlnych wzorców co umozłwia łatwe dostosowanie ich do specyficznych wymogów firmy...
program magazynowo fakturujący na zamówienie

klient telnet automatyzujący wiele powtarzalnych czynności

każda osoba zajmująca się obsługą dużych zbiorów danych zbiorów danych wie jak często trzeba dokonywać w tych danych wielu podobnych ale nie identycznych zmian, wynikających ze spełnienia pewnych warunków (co jeszcze od biedy można oprogramować) ale często wynikających po prostu z "listy" dostarczonej przez szefa - co wtedy ?
zdolny programista znajdzie oczywiście rozwiązanie każdego problemu ale nie zawsze taki jest pod ręką - rozwiązaniem jest program hardworker - program będący rozbudowanym klientem telnet łączy się z serwerem unixowym a następnie wykonuje za pracownika konieczne modyfikacje w szczególności takie gdzie trzeba wykonać wiele zbliżonych ale nie ale nie takich samych zmian, czego szczególnym przykładem są np. modyfikacje rekordów "z listy", program umożliwia stosowanie pętli, złożonych instrukcji warunkowych czy też pisanie c-podobnych skryptów, załączony zrzut ekranu przedstawia program w trakcie zmiany dat zleceń starszych od określonej daty w jednym z polskich banków

(mam możliwość dalszej odsprzedaży tego programu, powstała też wersja o identycznej funkcjonalności przechwytująca uchwyt dowolnego okna systemu windows która może dokonywać zmiany we współpracy z dowolnym oprogramowaniem)

programy na zamówienie

program analizujący dane giełdowe

generuje sygnały wejścia i wyjścia z rynku wykorzystując algorytmy genetyczne i sztuczne sieci neuronowe do predykcji sygnałów czasowych, aplikacja umożwia niezywkle precyzyjne strojenie algorytmów poprzez modyfikację wszelkich parametrów zarówno samej sieci jak i algortymów uczenia, wykorzystuje klasyczny algorytm backpropagation z różnymi funkcjami celu, symulowane wyżarzanie, i jego autorskie rozwinięcie o nazwie winner take all, wstępnie wyuczone sieci podlegają selekcji metodą turniejową i dalszej optymalizacji przy użyciu algorytmu genetycznego, oczywiście w każdej chwili można przerwać proces, dokonać modyfikacji parametrów i kontynuować naukę wybranych sieci w oparciu o inne ustawienia...
program na zaliczenie

program do obsługi agencji ochrony mienia

podłączony do centralki alarmowej GSM monitoruje zdarzenia zachodzące w monitorowanych obiektach, archiwizuje je oraz wymusza na pracowniku ochrony podjęcie działań zgodnych zdytor procedur bezpieczeństwa umożliwiający dowolne modelowanie zachować osoby obsługującej centralkę w zależności od typu zachodzących zdarzeń i obiektu z którego to zdarzenie pochodzi (np inna może być reakcja na aktywacje czujki ruchu w obiekcie handlowym a inna w domu prywatnym)
program na zlecenie
programy na zamówienie - kolejna strona...