programy na zlecenie

pisanie programów na zamówienie

aplikacje dedykowaneRejestr wyrobów gotowych i Rejestr odpadów użytkowych

to dwa programy wykonane na zamówienie firmy PPHU Delta będące kolejnym elementem systemu zarządzania produkcją. Działające we współpracy z programem do obsługi zamówień i zapytań klientów aplikacje generują etykiety z kodami kreskowymi dla okien wyprodukowanych w danym planie produkcji (rejestr wyrobów gotowych), oraz dla nadających się jeszcze do wykorzystania odpadów produkcyjnych (fragmenty profili). Okna i odpady zaopatrzone w te etykiety układane są potem w magazynie w oznaczonych kodem kreskowym przegrodach, a programy, przy użyciu bezprzewodowych czytników kodów kreskowych monitorują ich położenie by w każdej chwili móc wygenerować potrzebne zestawienia np. gdy trzeba odszukać na magazynie wszystkie okna które powinny znaleźć się w przygotowywanym transporcie ... 
 

rejestr odpadów użytkowych

to aplikacja generująca na żądanie użytkownika etykiety z kodem kreskowy oraz opisem zawierającym podstawowe imformacje o możliwym do wykorzystania fragmencie profilu okiennego. Na etykiecie znajdują się informacje o rodzaju profilu, kolorze, ilości stron okleinowania oraz dacie powstania odpadu. Etykiete tą operator przykleja do profilu a następnie umieszcza go w magazynie odnotowując w programie - przy użyciu bezprzewodowego czytnika kodów kreskowych - miejsce jego składowania.
program na zlecenie, CNC

rejestr odpadów użytkowych

zrzut ekranu zamieszczony obok przedstawia proces generowania etykiet dla wprowadzonych wcześniej do programu odpadów. Etykiety te są następnie drukowane na folii samoprzylepnej, którą można przyklejać do profili ...
program na zlecenie

rejestr wyrobów gotowych

to aplikacja ściśle związana z programem do obsługi zamówień i zapytań klientów. Generuje ona etykiety z kodem kreskowym dla wszystkich okien które znajdują się w zamówieniach przewidzianych do produkcji w danym dniu. Etykiety te przyklejane są na bieżąco do produkowanych okien które następnie składowane są w magazynie.
program na zlecenie

rejestr wyrobów gotowych

chcąc wydrukować etykiety wybieramy jeden z zatwierdzonych w programie do obsługi zamówień i zapytań klientów planów produkcji. Na tym etapie mamy możliwość kontroli jakie zamówienia wchodzą w skład danego planu i jakie okna wchodzą w skład poszczególnych zamówień.
program na zlecenie

rejestr wyrobów gotowych

po wygenerowaniu etykiet są one drukowane na folii samoprzylepnej i przyklejane na bieżąco do produkowanych okien. Następnie magazynier umieszcza okna w magazynie rejestrując przy pomocy bezprzewodowego czytnika kodów kreskowych w którym miejscu dane okno się znajduje. Gdy trzeba załadować samochód oknami gotowymi do transportu wystarczy wybrać w programie odpowiedni plan transportu by wydrukować zestawienie wszystkich okien które należy załadować wraz z informacjami o ich położeniu.
program na zlecenie
powrót do listy programów