programy na zlecenie

pisanie programów na zamówienie

aplikacje dedykowaneSystem monitoringu wydajności

Zrealizowany na zamówienie firmy Stampcot sp. z o.o. system monitorowania wydajności pras rotacyjnych kontroluje w czasie rzeczywistym do 8 pras rotacyjnych połączonych kablem sygnałowym z wykonanym przez nas kontrolerem. Kontroler ten oparty na procesorze pic18f4550 zlicza impulsy elektryczne przekazywane przez pracy po wykonaniu elementu zapamiętując wyniki we własnej pamięci. Kolejnym elementem systemu jest program ScUpdater, uruchomiany wraz z system oczekuje na podłączenie kontrolera, gdy to nastąpi odczytuje z jego pamięci zgromadzone informacje i przekazuje je do widocznego w sieci lokalnej serwera posgresql. Stamtąd pobierają je uruchamiane w biurach kierownictwa firmy kopie programu ScViewer prezentując monitorowane dane na bieżąco a także w różnych przedziałach czasowych, także w formie wykresów dziennych i tygodniowych ... 
 

program odczytujący dane z kontrolera

ScUpdate to uruchamiany wraz z sytemem Windows, rezydenty program monitorujący porty USB komputera, który oczekuje na podłączenie kontrolera. W momencie podłączenia pobiera z pamięci procesora pic18f4550 zapisanie w niej informacje o stanie liczników i zapisuje je w bazie danych. Jeżeli kontroler pozostaje podłączony dane o kolejnych wykonanych przez prasy elementach nie są zapisywane w jego pamięci tylko bezpośrednio w bazie sql. Program działa w połączeniu z serwerem posgresql, powninien być on widoczny w sieci lokalnej firmy dla wszystkich komputerów na których chcemy uruchamiać program wizualizujący zgromadzone dane. Nic nie stoi na przeszkodzie by był widoczny również przez internet - takie rozwiązanie umożliwia monitorowanie wydajności pras z dowolnego komputera na świecie.
program na zlecenie, CNC

ScViewer - stany liczników

ScViewer to program, który służy do wizualizacji zgromaconych w bazie sql danych dotyczących wydajności pracy monitorowanych maszyn w różnych aspektach. Program łączy się z bazą danych ulokowaną na serwerze postgesql. Odczytuje z niej w czasie rzeczywistym bierzące stany liczników poszczególnych pras, oraz inne ifnormacje związane z wydajnością pracy. Ekran obok przedstawia właśnie bierzące stany licznkików wszyskich podpiętych maszyn ...
program na zlecenie

Ilości wyprodukowanych elementów

program SvViewer pozwala śledzić na bierząco ilości wyprodukowanych w danym dniu elementów. Dane te podawane są w różnych przedziałach czasowych, które można dowolnie modyfikować z poziomu programu - można podzielić dzień na poszczególne zmiany albo nawet na poszczególne godziny... Domyślnie program pokazuje dane z dnia dzisiejszego, ale nic nie sti na przeszkodie by przejrzeć w ten sposób dane z dowolnego dnia produkcyjnego ...
program na zlecenie

dzienne wykresy produkcji

dane prezentowane powyżej można przeglądać także w formie wykresów. Widzimy ile elementów dana maszyna wyprodukowała w danym przedziale czasu, oraz jak to się ma dla w stosunku do zdefiniowanej dla nej normy. (normy te zmieniają się w zależności od produkowanych przez prasy elementów) Tu również mamy możliwość zdefiniowania ram czasowych dla poszczególnych słupków.
programy na zamówienie

wykresy tygoniowe

ScViewer umożliwa również przeglądanie tygodniowych wykresów produkcji - tu rónież mamy zdefinowane normy - w tym przpadku każdy słupek to kolejny dzień tygodnia ...
program na zamówienie
powrót do listy programów