programy na zaliczeniestart

o mnie

jak zamawiać

najczęœciej zadawane pytania

nasze projekty

znalezione w seci

Żaby zlecić wykonanie programu na zamówienie należy go jak najlepiej opisać i określić termin jego realizacji. Wycena kosztów napisania programu jest rzeczą skomplikowaną, nie wystarczy napisać że potrzebujesz program na zaliczenie, trzeba określić tegnologię w jakiem ma on być npaisany to czy ma być napisany obiektwo czy strukturalnie, i dokłanie opisać problem. Czesto studencji otrzymują od prowadzących zajęcia szczegółowy opis programu do wykonania, najlepiej jak od razu przyślesz ten dokument. Pamiętaj również, że nie jestem specjalistą od wszystkiego, jeżeli program dotyczy gałęzi wiedzy nie związanych z informatyką, np obliczenia wytrzymałościowe, powinieneś przesłać linki wyjaśniające używane pojęcia i metody, często będę też oczekiwał pełnego wsparcia teoretycznego przy tworzeniu oprogramowania.
Po przekazaniu nam pełnej informacji odnoścnie zamawianego programu przezakujemy zamawiająceemu naszą propozycję ceny, jeżeli zostanie ona zaakceptowana oczekujemy wpłaty minimum 33% zaliczki, po której zaksięgowaniu przystępujemy do pracy - pisania programu na zaliczenie. Jej efekt w postaci programu demonstracyjnego przekazujemy zamawiającemu. Po zaksięgowaniu pełnej ktoty wysyłamy źródłą wraz z opisem.
Powyższy opis dotyczy pisania programów na zaliczenie jeżeli przedmiotem zamówienia jest strona internetowa, opracowania dotyczące algorytmów będziemy oczekiwać wpłąty pełnej kwoty zlecenia przed podjęciem pracy. W przypadku oprogramowania na zamówienie - tzw. programów użytkowych możliwa jest realizacja zlecenia po zaksięgowaniu zaliczki, jednak demo jakie prześlemy po wykonaniu zamówieniea będzie mocno ograniczone funkcjonalnie.