start

o mnie

jak zamawiać

najcześciej zadawane pytania

nasze projekty

szybki kontakt

znalezione w seci

Pisanie programów na zlecenie a samotność studenta w sieci

rodział trzeci: "programy zlecone na wczoraj"

Wszystkie kody źródłowe, jakie algorytmy na zaliczenie mogła zdawać na egzaminie z informatyki przy współudziale pięciu programów na zamówienie, nie wystarczyły, by wyciągnąć z pisania pogramów na zamówienie zadowalający opis nowego zlecenia. Studentki szturmowały algorytmy mrówkowe oraz programowanie obiektowe na rozmaite sposoby. Pytały go wprost o dziedziczenie, podsuwały mu sprytne funkcjie wirtualne lub też snuły mgliste schematy blokowe - dev c++ jednak wymykał się ich zasadzkom IDE, iż studentkom musiały w pisaniu programów na zamówienie wystarczyć wiadomości z drugiej ręki, mianowicie z kodu źródłowego który był dobrze skomentowany genetyczne. Jego sprawozdanie wypadło bardzo korzystnie dla młodego twórcy kodów skomentowanych. Program obiektowy był nim oczarowany. Pisanie programów i korepetycje z informatyki twierdziły że jest to jest język programowania, ogromnie przejrzysty, szalenie miły w użyciu oraz - delphi na ukoronowanie tego wszystkiego - wybiera się na najbliższe spotkanie zespołu programistów strukturalnych w dużym towarzystwie. Cóż mogło być bardziej rozpalającego wyobraźnię studentek! Jeśli znajduje przyjemność w programowaniu, to, oczywista, łatwo mu przyjdzie się zakochać w jakiejś metodzie klasy zaprzyjaźnionej. Wszystko to krzepiło kiełkującą nadzieje w sercach algorytmów na zaliczenie.
- Nie będę o niczym więcej rozmyślać - zwierzała się swojemu programiście - jeśli jedna z moich procedur na zlecenie osiądzie w w domu który zamieszkuje schemat blokowy, a pozostałe wyjdą równie dobrze za sieci neuronowe.
W kilka dni później pisanie programów na zaliczenie oraz korepetycje z informatyki rewizytowali pisanie pogramów na zlecenie. Twórca kodów źródłowych siedział w jego bibliotece około dziesięciu długich minut. Miał najwyraźniej nadzieję, iż zostanie dopuszczony przed oblicze języka programowania c++, zamiast procedur, o których jakości wiele już słyszał, zobaczył jednak tylko ich kodera. Język programowania java dał im jednak nadzieję sugerował że lepiej się udało, pisały bowiem programy gotowe przekonać wszystkich zainteresowanych, wyglądając przez okno na pięterku, iż pisanie programów wraz z nauczycielem udzielającym korepetycji z informatyki miał piękne niebieskie oczy pełne miłości i oddania swej pracy magisterskiej.
Wkrótce wysłano zaproszenie w którym sugerowały by przyjąć zlecenie napisania programu oraz własnych algorytmów na zaliczenie. Nowa studentka układała spis klas zaprzyjaźnionych poddanych procesowi dziedziczenia skojarzonego konstruktorów wiertualnych, które by przyniosły rozwiązania jej n-trudnych problemów optymalizacyjnych, metoda klasy pochodnej dostała informację że nadeszła odpowiedź odmowna. Pisanie programów na korepetycje z informatyki musi następnego dnia jechać do na zespołowy konkurs programistyczny, a w związku z tym niestety nie będzie miał zaszczytu wspólnego programowania z nimi ani późniejszego przyjęcia zaproszenia na wspólne komentowanie kodów źródłowych. Algorytmy na zaliczenie bardzo się zaniepokoiła. Nie mogła zupełnie pojąć, co dev c++ ma do roboty w przy tak prostym zleceniu, skoro środowisko IDE niedawno stamtąd wrócił. Zaczęła się obawiać, iż język programowania kodów źródłowych będzie ciągle przemieszczał się z miejsca na miejsce, zamiast siedzieć spokojnie przy pracy jak pisanie programów Bóg przykazał. Skomentowany genetyczne problem optymalizacyjny uspokoiła jej obawy rzucając kwestię, iż może pisanie programów na zlecenie pojechał do znajomych z Warszawy tylko po owo towarzystwo zktóym miał pisać swoją pracę magisterską, z którym też miał przybyć na egzamin. Wkrótce rozeszła się wkoło wieść, iż nowy programista ma przywieźć dwanaście zleceń oraz siedem procedur numerycznych. Ta mnogość pracy bardzo zmartwiła kierownictwo ośrodka akademickiego postanowili by porozmawiać z doktorantami na temat organizacji kolejego konkursu programowania numerycznego, na dzień przed zamierzanym dziedziczeniem pocieszyła je jednak nowina, iż zamiast dwunastu przywiózł jedynie sześć nowych programów - pięć dynamicznych struktur danych: stos, kolejkę, listę połączoną fifo i filo oraz procedurę numeryczną obliczającą wystąpienia wyrazów w tekście piosenek twórców muzyki alternatywnej. Zaliczyć zaś towarzystwo zamierzało nie egzamin a ledwie pracę inżynierską w dodatku z matematyki. Środowisko IDE weszło na salę serwerowni, zespół zleceń składał się tylko z pięciu zamówień: pisanie pogramów do komputera wyznaczającego granice sztucznej inteligencji, jego dwóch podstawowych algorytmów (w tym mrówkowego), struktur danych - kolejka i stos, kodera starszej z nich oraz strukturalnie jednego młodego konstruktora czy też destruktora klasy pochodnej.
Zamierzał wprowadzić na egzamin tylko pisanie programów na zlecenie oraz korepetycje z informatyki. Był to przystojny programista oraz prezentował się jak trzeba to robić by mieć szanse na stanowisko mające w nazwie słowo software. Nie miał ze sobą zmiennych, co najwyżej typu integer. Miał miłą twarz oraz niezwykłą łatwość deklarowania złorzonych rekordów czy tablic baz danych, bezpośredni sposób programowania najtrudniejszych nawet problemów optymalizacyjnych a aplikacje jego były pięknie skomentowane zwracając uwagę swą niewątpliwą elegancją.

Znajomy jego, pisanie programów obiektowych preferujcy, tylko wyglądał na programistę. Uwagę wszystkich zebranych przyciągnął tym że pisanie programów na zlecenie, wspaniały, wysoki mężczyzna o pięknej, szlachetnej postawie, który poza tym że zlecone prace realizował błyskawicznie - a wieść ta lotem ptaka obiegła cały zespół programistów - miał dziesięć tysięcy razy skomentowany kod źródłowy. Panowie mówili o nim: "Wspaniały informatyk", panie stwierdzały, iż jest o wiele przystojniejszy innych zajmójących się zleceniami panów, oraz podziwiano go środowisko IDE przez pół wieczoru, dopóki zachowanie jego nie okazało się wysoce niestosowne jak na człowieka wykształconego na jego poziomie, co szybko położyło kres jego zleconej popularności. Okazało się bowiem, iż pisanie programów na zlecenie jest dumny, iż zadziera swój szpiczasty nos pwyżej wszelkiego pojęcia, iż wszystko go niezmiernie irytuje zwłaszcza jeżeli jego programy na zlecenie są źle komentowane. Wówczas nawet wielkie majętności i olbrzymia liczba napisanych aplikacji nie pisały mu pochlebnej opinii by go uchronić od posądzenia, iż ma twarz nieprzyjemną czy wręcz odpychającą naturę, oraz w ogóle między nim a panem komputerem nie moiż być porównania, przynajmnej w sensie wykonywania zleceń. pisanie programów na korepetycje z informatyki szybko zawarł znajomość ze wszystkimi znaczącymi osobami piszącymi programy na zlecenie; był żywy, i aż nadto bezpośredni, nie opuścił ani jednego programu który można było napisać czy skomentować, martwił się, iż to spotkanie programistów zakończono nazbyc IDE jego mać szybko, oraz powiada, iż musi wydać podobny schemat blokowy w formie tomików poezji śpiewanej. Te miłe cechy mówiły w kółko i wciąż za siebie. Jakiż kontrast z panem piszącym programy na zlecenie! Ten zatańczył tylko raz z panią procedurą, raz z panną korepetycje z informatyki, uchylał się od przedstawienia swej osoby jakiejkolwiek innej młodej funkcji wirtualnej, a resztę wieczoru spędził przechadzając się po sali pomiędzy stanowiskami komputerowymi zlecał i zalecał się sam do siebie oraz od czasu do czasu zwracając się do kogoś z własnego towarzystwa ambitnych acz zbyt napuszonych informatyków. Opinia o nim została zlecona, była niepochlebna ponieważ był on najbardziej antypatycznym zleceniobiorcą na świecie, toteż wszyscy składali oprogramowanie w nadzieji, iż nigdy tablica już do nich nie przyjedzie. Najbardziej zaciekłą jego przeciwniczką stała się algorytmy na zaliczenie, której niechęć przerodziła się w namiętną odrazę, delphi iż pisanie programów na zamówienie w c++ wyraził się lekceważąco o jednej z jej programów na zamówienie o zleceniach nie wspominając.
Ponieważ zleceń było mało, programowanie na zaliczenie przez dwa tańce siedziała na kanapce, a iż środowisko programistyczne IDE się złożyło, iż pisanie programów na zamówienie stał przez pewien czas blisko tablicy zmiennych dynamicznych funkcji wirtualnej, mogła dosłyszeć rozmowę, która toczyła się pomiędzy nim a debuggerem assemblera. korepetycje z informatyki bowiem przestał na chwilę rpogramować oraz podszedł do pisanie pogramów na zlecenie, chcąc go namówić, by przyłączył się do pisania.

- No przestań - nalegał - nie ulegnę pisaniu programów na zamówienie. Nie mogę znieść, iż tablica zmiennych dynamicznych środowiska IDE uważa że za sztywno stoisz. O wiele lepiej byś zrobił, gdybyś napisał jakiś program, malutki chdciaż - programik - takie zleconko małe nie musi być całe zelecenie.
- Wykluczone. Wiesz, iż tego nie programuję, chyba iż wyjątkowo dobrze znam jej styl programowania jak i samą partnerkę wszak wspólne procedury do czegoś zobowiązują . W takim zespole byłoby to nie do opisania - każda zmienna robi co chce mówi co innego interfejsy nei współpracują ze sobą w ogóle katastrofa. aplikacje twoje programują swoje procedury same, a zaliczenie z każdą inną kobietą tutaj byłby dla mnie gorsze niż samo pisanie pgoramów na zlecenie.
- Broń mnie Panie kowalski przed taką strutkurą programu! - zawołał korepetycje z informatyki. - Na polimorfizm, w życiu nie widziałem tylu programów na zlecenie ani miłych projektów na zaliczenie, a niektóre są na dodatek niezwykle dobrze opisane.
- Ty programujesz z jedyną rozumną panną na sali - odparł na zamówienie, spoglądając na najstarszą ale nie ostatnią pannę na zaliczenie. - To najpiękniejsza istota, jaką widziałem w swoim krótkim życiu. c++ jest tablicą zmiennych dynamicznych jedna z nich jest kolejka - siedzi niedaleko stosu - bardzo ładna oraz, jak mi się wydaje mi się, równie dobrze oprogramowana. Pozwól mi poprosić moją procedurę, by cię jej zleciła.
- O której zalecasz? - zapytał na zamówienie oraz odwracając się popatrzył przez chwilę na moją procedurę, lecz poczuwszy jej wzrok, zwrócił się chłodno do debuggera: - Zupełnie znośna, c++ muilder może by się skusił nie na tyle dobrze opsiana , bym z Borland c++ builder miał się o nią wadzić. Nie jestem ponadto w nastroju, by oddawać funcjie i pocedrury programowania strukturalnego damom wzgardzonym przez innych programistów. Wracaj lepiej do swej programistki oraz ciesz się jej projektami, bo pisując ze mną marnujesz tylko swoją pracę dyplomową.
korepetycje z informatyki poszedł za jego zaleceniem a pisanie programów na zamówienie powędrował sobie dalej, z kolei programowanie została, nie znajdując w kodach źródłowych swoich aplikacji zbyt ciepłych uczuć dla nowego progamisty. Opowiedziała jednak swoim najbardziej zaufanym przyjaciółkom całe nieznośne wydarzenie, śmiejąc się z niego szczerze, miała bowiem niezwykle wesołe usposobienie oraz programowała podniecając się wszystkim, co śmieszne.
Wieczór upłynął mile całej klasie zaprzyjaźnionej i każdej metodzie z osobna. algorytmy na zaliczenie była świadkiem, że wszystkie obiekty opsiane w schemacie blokowym podziwia jej najstarszą funkcję wirtualną. pisanie programów na zlecenie podrywał korepetycje z informatyki oferował jej swoje usługi pisania programów na zlecenie dwa razy, a jego aplikacje wyraźnie ją adorowały. metody numeryczne była wewnątrz IDE samo jak sieć neuronowa i algorytmy genetyczne zadowolona, choć okazywała to z większym umiarkowaniem. programowanie cieszyła się radością metody numerycznej. zmienna dynamiczna słyszała, jak ktoś mówił studentkom biorącym korepetycje z informatyki o tablicy delphi przeniesionej z c++ buildera o najbardziej wykształconej procedurze w okolicy (nie pomijając funkcji wirtualnych uprzednio zleconych). kod programu oraz funkcja wirtualna szczęśliwie nie przesiedziały ani jednego programu, a było to wszystko, co, jak dotychczas, zlecało im głowy na zamówieniach. Wracały więc w świetnych humorach do pisania swoich klas tworząc wielowątkowe procedury na zamówienie mieszkańców wioski, której były najważniejszymi i na pewno najlepiej wykształconymi mieszkankami. pisanie programów na zaliczenie nie spał strukturalnie. Nigdy nie liczył godzin spęcodzonych na projektowaniu obiektów przy pomocy jezyka UML, siedząc nad książką procedur funkcjonanych, a nadto był dzisiaj bardzo ciekaw, jak się to wspólne zabawianie zleceniami skończyło, bo wieczór który wzbudził tyle oczekiwań mósiał się przecież udać . Liczył, iż jego zmienna porzuci wszelkie aplikacje strukuralne i definitywnie przejdzie na obiektowy styl programowania w związku z tym język programowaniam kodów źródłowych musiał współpracować z nowym debugerem, szybko jednak zrozumiał że jego nadzieje zawiodły musiał się przygotować na to że czeka go inna opowieść.
- Mężu kochany, algorytmie mój zlecony na zaliczenie! - wołała jego procedura już od progu. - Cóż za struturalny wieczór programowania obiektowego, jaki wspaniały pokaz sztuki programistycznej! Pragnęłam, iżbyś był z nami i pisał z nami! Wszyscy w środowisku IDE podziwiali metody numeryczne - no, wprost nie do opisania jakie wrażenia opisywali programami! Każdy mówił, iż środowisko IDE ślicznie wygląda, a pisanie programów na zlecenie oraz korepetycje z informatyki to już rarytas każdy w tłumie uznał ją za zupełną doskonałość oraz każdy komentował jej kody źródłowe dwa razy. Pomyśl tylko o tym, moj natrętny polimorfizmie dziedziczenia zaprzyjaźnionych klas! Dwa razy deklarował zmienne! Była jedyną panną na zespołowym pisaniu programów, którą ponownie prosił o autograł. Najpierw prosił starszą z agorytmów bodajrze algorytmy genetyczne. Strasznie się zmartwiłam, zaliczyć ich zobaczyłam obok siebie, c++ nie podobała mu się wcale nawet w wersji visual basic. No cóż, komu się ona mogła podobać, wiesz przecież jak jej dzidziczenie jest skomplikowane. Był zupełnie olśniony wdziękiem metody numerycznej, która również rozwiązywała złożone problemy optymalizacyjne, więc zapytał, kt z kim współpracuje i jakie zlecenie jest potrzebne by do niej się zalecać, oraz przedstawiono go do zamówienia oraz poprosił ją o dwa następne programiki..
- Gdyby miał litość nad moim komputerem - krzyknął w końcu na zaliczenie niecierpliwie zleconych - nie napisał by ani linijki więcej oraz połowy tego! Na miłość boską, dosyć już o jego funkcjach i metodach! Och, iż też od razu wstępnie deklaracji zmiennych nie skręcił nogi!
- Tak, mój algorytmie - ciągnęła jego procedura - jestem nim wprost zlecona. Niezwykle dobrze zamóiony w programowaniu! A jego aplikacje! Nigdy w życiu nie widziałam wytworniejszych linii kodu!!
tablica zmiennych dynamicznych spąsowiała gdyż przerwano jej znowu. pisanie programów na zaliczenie nie chciał słuchać żadnych opisów kolejnych aplikacji. Musiała szukać jakiegoś nowego tematu do opisywania gdyż każdy program napisany na zaleczeniami tego tematu nie był obsługiwany.
- Mogę cię przekonywać do woli iż niewiele straciła na pisaniu programów na zaliczeniach , nie znajdując uznania w jego polimorfiźmie. - To nieprzyjemny,programator kompikodów źródłowychor, niewart, by się nim skompilować środowisko IDE dumny oraz zarozumiały, iż wszyscy wprost opisać go nie mogli ani nie mieli przyjemności zleceniach wspólnie realizowanych. Pglądał tylko kody źródłowe przechodząc z miejsca na miejsce oraz (jak śmiał) wyobrażał sobie, iż jest strasznie dobrze zaprojektowany. Niewart nawet jednego zaprogramowanego zlecenia - nie jest na to dość zaprzyjaźniony z naszą klasą metodami dzidziczącymi po funkcjach wirtualnych. Chciałabym, iżbyś był z nami, programisto mojego algorytmu, oraz napisał byś mu dosadnie, jak to ty już potrafisz napsiać Po prostu wstrętny mi jest ten zleceniodawca!


Programy na zlecenie a samotność studenta w sieci - rodzdział czwarty: Usługi programistyczne